کاغذ دیواری رویامال

تی وی وال (TV Wall) :

تی وی وال (TV Wall) : تی وی‌وال یا دیوار تلویزیون به دیوارهای کاذبی گفته‌ می‌شود که جهت طرح‌ و‌ نقش دادن به فضاهای مسکونی بر روی دیوار با استفاده از مصالح گچی‌ اجرا می‌گردد که با توجه به طرح آن هزینه های نصب متفاوتی دارد.

بازگشت به بالا