سقف کاذب پارکینگ و‌انباری:

برای سقف کاذب پارکینگ ها و انبارها چون از اهمیت کمتری نسبت به دیگر فضاها برخوردار هستند معمولا از سقف کاذب مشبک گچی و‌یا سقف‌کاذب پی‌وی‌سی استفاده می شود .تایل های گچی که در سقف کاذب استفاده می گردد دارای روکش‌پی وی‌سی در سطح رویه تایل می باشد.سقف کاذب پی‌وی‌سی نیز به صورت ورق های ۶متری در عرض ۲۰ سانتی متر می باشد که با زیر سازی گالوانیزه UH 36 و‌… انجام‌می گیرد.

بازگشت به بالا