مزایایی اجرای کناف :
۱-سرعت و سهولت اجرای کناف
۲-دقت بالا در هنگام اجرای کناف که نصابان در این هنگام باید خیلی دقت کنند که باید به بهترین نحو ممکن باید کار را انجام دهند
۳-در اجرای کناف نسبت به گچ و رابیتس دور ریز مصالح کمتر میباشد و فقط نصب آن با کمی گرد و غبار همراه میباشد
۴-در اجرای کناف وقتی تاسیسات پشت کناف دچار آسیب شده باشند به سادگی کناف قابل ترمیم و تعویض میباشد
۵-در اجرای کناف انعطاف معماری بسیار بالا است و به راحتی نصب آن انجام میشود
۶-در اجرای کناف به سطوح وسیع با حداقل مصالح مصرفی توجه میشود
۷-حمل و نقل آسان و ارزان در اجرای کناف

بازگشت به بالا