سقف کاذب سازمان متخصص پزشکی هسته ای

سقف کاذب سازمان متخصص پزشکی هسته ای

 

سقف کاذب سازمان متخصص پزشکی هسته ای

 

اجرای صحیح سقف کاذب در ساختمان ها تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف سوخت دارد.
سقف کاذب از انتقال حرارت بین فضای داخلی و خارجی ساختمان در طبقات فوقانی می کاهد.

برای خرید و نصب انواع سقف کاذب از طریق راه های ارتباطی آخر صفحه با شرکت عرضه کننده انواع سقف کاذب رویامال تماس بگیرید.

ارسال دیدگاه